Ciljevi Udruge

Udruga pčelara Pčela Šibenik

Sjedište Udruge:
Put vatrogasaca br. 11,
Grebaštica • 22000 Šibenik

OIB: 68742073207
MB:03198723

IBAN: HR 65 2340009-1110249419 PBZ

Mob.: +385 98 315 560

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE:

  • planiranje rada Udruge i aktivno sudjelovanje na unapređenju pčelarstva
  • informiranje javnosti o rezultatima i aktivnostima Udruge
  • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje
  • odgoj i obrazovanje putem tečajeva, seminara i predavanja iz djelokruga pčelarstva
  • suradnja sa znanstvenim i stručnim organizacijama radi praćenja aktualnih događanja u pčelarstvu, osobito u prevenciji na suzbijanju pčelinjih bolesti
  • zastupanje interesa Udruge i pčelara uopće
  • poticanje i razvijanje uske suradnje s gospodarskim subjektima i organizacijama koje se bave ili su vezane uz pčelarenje
  • pridonositi očuvanju prirodnog okoliša te stvarati uvjete za normalan prirodni proces oplodnje bilja i proizvodnju zdrave prirodne hrane
  • izdavanje knjiga, časopisa i ostalih medija iz područja pčelarske djelatnosti za potrebe članstva